Herbort z Fulštejna

Nový hrad u Kunratic. Kdysi výstavné sídlo krále Václava IV. se stává, na počátku bouřlivé změny, již kvas doby nazve Husitskou revolucí, trnem v oku euforicky vítězícím Pražanům. Ti se, musí po úspěšné obraně hlavního města Království, kdy uherský král Zikmund, bratr zemřelého Václava a dědic jeho trůnu, prohrává bitvy na Viničné hoře Vítkov a pod pevností Vyšehrad, urychleně stáhnout z dosahu běsnících vyznavačů Husova učení, se kterými se i přes počáteční svorný postup později rozejdou v mnoha výkladech víry a rozdělí se do několika samostatně operujících skupin. – Příčinou ovšem nebude jen způsob výkladů o přijímání podobojí způsobou, ale zapůsobí zde daleko prozaičtější cíle, a to, jak jinak, (mohou být v neposlední řadě na prvním místě) peníze. – Teď je ale třeba rychle jednat. Zikmund má v okolí Prahy několik opěrných bodů, které se jim postupně daří likvidovat. Právě posledním takovým místem se stává i tato pevnost, vzdálená necelé dvě hodiny koňmo od pražských bran. Obležené posádce velí dosazený stoupenec krále Zikmunda, pan Herbort z Fulštejna. Je leden roku 1421 a takový čas válčení příliš nepřeje. Pražané však chtějí dokonat dílo rozkladu branné královské moci a rozhodnou se dobýt tento hrad, který si Václav IV. nechal postavit teprve před devíti lety.
Tato hra nabízí, kromě historického exkurzu do bouřlivého času, i několik psychologických zamyšlení o tom, co mohli prožívat v takto vypjatých chvílích lidé na obou stranách „barikád“…
Děj je podbarven působivou hudební scénickou muzikou i kulisami, které evokují vzhled vybavení tehdejších šlechtických a královských sídel.

čas: 25 minut

                           počet účinkujících: 7                        

  Fotogalerie

Video