Jako lvi...

Třicetiletá válka (1618-1648) začala a v podstatě skončila v Čechách. Zatímco defenestrace místodržitelů z oken pražského hradu všechny události naplno spustila, tak bitva u Jankova (nedaleko Vlašimi) vše nepřímo dokonala. Neboť k další veliké bitvě, již nedošlo (kromě lokálních potyček a nedokončeného dobývání Prahy v samém závěru), a vše směřovalo už jen k mírovým jednáním, v už tak dosti vyčerpané a strádající Evropě. Tato, svým rozsahem, největší bitva těchto válek na našem území se do historie zapsala nejen svou krvavou stopou -padlo zde na 7 tisíc vojáků-, ale i vrtkavostí štěstěny a vědomím rozhodujícího střetu, který změní uspořádání na mapách a bude i předzvěstí vzestupů a pádů současných velmocí. V dlouho odkládané a očekávané konfrontaci se zde potkala vojska protestantského Švédska, pod velením bývalého dělostřeleckého důstojníka, nyní nejvyššího generalissima Lenarta Torstensoona, a habsburské armády Ferdinanda III., které veleli podmaršálek Goetz a generál Melchior Hatzfeld. Zprvu vyrovnanou partii, v níž strategickou nevýhodu vyvážil Torstensoon svými bojovými schopnostmi, si „císařští“ nakonec prohráli vlastně sami. Přes počáteční neúspěch se dostali švédům do zad, napadli jejich tábor, zajali generalissimovu manželku a zdálo se být rozhodnuto. Jenže to by nesměli začít pít. Opilí vojáci již nebyli schopni dále bojovat, a tak se Švédům podařilo strhnout vítězství na svoji stranu… Je to sice popsáno trochu nadneseně, ale ve své podstatě pravdivě. A právě na pozadí těchto událostí se rozehrává náš příběh, který přímo začíná při ústupu habsburské armády z bojiště, kdy je jeden z jejich velících důstojníků pověřen úkolem k sjednání dočasného míru, a to za použití jakýchkoliv prostředků… Jeho schůzka se zástupcem nepřátelského tábora se však vyhrotí jiným směrem a nepůjde zde jen o ukončení válečných útrap, ale předmětem sporu se stane i zpočátku zcela nevinná, přátelská návštěva, která svou malicherností, při vyslovení jediného jména, přeroste v neřešitelný milostný trojúhelník, ze kterého se v samotném závěru stane dokonce čtyřúhelník…
Proto pojďte a vychutnejte si s námi tuto hru až do ………dna!!!

Ještě nutno podotknout, že námět, scénář a režie jsou čistě autorské práce.

čas: 40 minut

                                 počet účinkujících: 4                                    

Fotogalerie

Video