O té ohavné rebelii

Nořní prohlídky na Hradě a zámku v Jindřichově Hradci probíhají vždy od 19:00 20:50 a 22:40 
Nedoporučujeme pro děti do 10 let.

Rezervace a platba vstupenek  - ZDE

Je 23.květen 1618 a na pražský hrad míří nespokojení stavové, aby si vyřídili „účty“ s nenáviděnými královskými místodržícími. Pánové Slavata, Martinic a písař Fabricius následně letí z oken České kanceláře. Tak by se, ve své podstatě, dal popsat začátek třicetileté války. Bude mít několik fází. Prologů a epilogů, než po nekonečných bojích a diplomatických jednáních skončí Vestfálským mírem a změní se tak politické uspořádání Evropy.
My jsme ale na počátku této zdlouhavé anabáze. Tento krátký úsek ohraničený třetí pražskou defenestrací a popravou 27 účastníků povstání proti císaři Ferdinandovi II. je nazván „Válkou českou“. Také se i ústy přímých účastníků bude o ní hovořit jako o „Té ohavné rebelii“. Takto sami aktéři označí své působení v převratných událostech, aby před panovníkem očistili svoji vinu.
Ocitáme se, jistě ne náhodou, na hradě a zámku v Jindřichově Hradci. Právě tady se začíná odvíjet příběh, jež pro mnohé účastníky bude mít tragické následky. Tudy poprvé vstoupí noha císařského vojáka, aby velice rázně zakročila a potlačila povstání rozvášněných stavů, nespokojených s vládou a počínáním Habsburků. Velitelem několika tisícové armády je ostřílený generál v císařských službách Henry Duval de Dampiérre. Hodlá pokořit a dobýt město a přivést tak k poslušnosti vzbouřené měšťany. Zda se mu to podaří je otázkou, na kterou zná historie odpověď. Na své pouti se přeneseme do císařské kaple ve vídeňském Hofburgu, budeme svědky holdu stavovské šlechty Fridrichu Falckému, taktické poradě generálů v předvečer bitvy na Bílé hoře i samotnému úryvku z ní. Nevynecháme drancování Prahy po prohře stavovské armády před jejími branami, abychom dosáhli smutného konce některých vůdců rebelie na staroměstském popravišti z rukou samotného kata Mydláře. V této dějinné scenérii spatříte mnoho historických postav. Kromě, již zmiňovaných, nebude chybět královna Alžběta Stuartovna, Lucie Otýlie z Hradce, Bonaventura hrabě Bukvoj, Jan Tserclaes Tilly, Jindřich Matyáš hrabě z Thurnu, Kristián I.z Anhaltu, Diviš Černín z Chudenic, ale také zámecký hejtman nebo velitel stavovské posádky vložené do města – Wilhelm von Brandt. Spatříte skutečný boj o město s výstřely z mušket a děla,vojáky, tanec, oheň a kejklíře.

Vašimi průvodci bude všudy přítomný Osud a jeho nerozlučná sestřička Fortuna.
Přejeme Vám příjemný zážitek a zveme Vás tímto na veliké historické Theatrum, které za pár okamžiků začíná…