Valhalla

 

Představení nepostrádá scéniku projevu po herecké i šermířské stránce.

Vše orámováno do magické podkresové hudby a doplněno pyroefekty.

,, Ze šera dávných věků se traduje příběh udatných válečníků, kteří umíraje na poli cti a slávy, vstupovali do říše, která byla pro ně nejvyšším posláním.

Temná zákoutí Valhally jim poskytovala válečnou cestu hrdiny, který svou smrtí  na bitevní pláni teprve přicházel do posmrtného života věčného.

Svými chrabrými činy si ovšem musel rituál zasvěcení do smolou, střelným prachem a odleskem chladných čepelí mihotajících se stínů teprve zasloužit.

Přicházel ze světa živých do údolí valkýr a démonů..."

čas: 30 minut

 počet účinkujících: 5 - 8

Fotogalerie

Video